1983 жылдың 1 маусымында Шығыс-Қазақстан облысының Өскемен қаласында туған.

Орта мектепті аяқтағаннан кейін С. Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан Мемлекеттік университетіне түсіп, 2004 жылы «Заңгер» мамандығы бойынша үздік аяқтады.

2006 жылы  С. Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан Мемлекеттік университетіне магистратураны бітірді. Магистрлік диссертация тақырыбы: «Мемлекеттердің жауапкершілігі туралы халықаралық-құқықтық нормаларды іске асыру проблемалары».

2007-2012жж.Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» Халықаралық стипендиясының иегері болып,Вроцлавский Университетінің (ПольшаРеспубликасы),  докторантурасында оқыды. Докторлық зерттемесі «Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni» Еуропалық Одақ шеңберінде ішінара қаржылық қолдау алды

2012 жылдың маусымында Вроцлавский Университетінде Ph.D. докторы ғылыми дәрежесіне үміткер ретінде «Еуропалық Одақ халықаралық шарттарында тауарларды, тұлғаларды, қызметтерді және қаржыны көшіру» тақырыбы бойынша докторлық диссертацияны сәтті қорғап шықты.

2009-2012жж. Вроцлавский Университетінің Халықаралық және еуропалық құқық кафедрасында ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асырды.

2012 жылдың тамыз айынан бастап 2015 жылдың қыркүйек айына дейін КАЗГЮУ Университетінің Халықаралық құқық кафедрасын басқарды. Негізгі жарияланымдары:

  1. Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie wspólnotowym/ Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, Wójtowicz K. редакциясымен, Вроцлав, 2009, 69-81-б. [польша тілінде жарияланған. Еуропалық Одақ құқығындағы институционалдық баланс қағидаты]. Мақалаға БҰҰ Халықаралық соты кітапханасында қол жетімді: /http://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=340226749/.
  2. Wybrane problemy prawne stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej z państwami Azji Środkowej/Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych Knopek J. редакциясымен, Торунь, 2009, 305-319-б. [польша тілінде жарияланған. Еуропалық Одақтың Орталық Азия мемлекеттерімен сыртқы қатынастарының кейбір проблемалары].
  3. Wykładnia umów międzynarodowych Unii Europejskiej w kontekście ich bezpośredniej skuteczności/Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym. Role of Tribunals and Doctrine in International Law Garnuszek A. редакциясымен, Sosnowski P., Варшава, 2011, 294-311-б. [польша тілінде жарияланған. Еуропалық Одақтың халықаралық шарттарын олардың тікелей қолданылу мәнмәтінінде түсіндіру].
  4. В соавторстве с Kalicka-Mikołajczyk A. Unia celna jako forma integracji gospodarczej państw // Przegląd Prawa i Administracji, Jabłoński M., Kornobis-Romanowska D. редакциясымен, Вроцлав, 2011-Т.LXXXVI, 99-127-б. [польша тілінде жарияланған. Кедендік одақ мемлекеттердің экономикалық ықпалдасу нысаны ретінде].
  5. Дербес атқарылатын халықаралық шарттар мониторинг мәні ретінде // ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ МОНИТОРИНГ: ТЕОРИЯСЫ, ПРОБЛЕМАЛАРЫ, КЕЛЕШЕКТЕРІ: 29 ноября 2012 жылдың 29 қарашасындағы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты, 2013, 118-120-б.
  6. Конституциялық бақылау органдары мен халықаралық сот органдарының Еуразиялық Экономикалық Қоғмдастық және Еуропалық Одақ үлгісінде өңірлік ықпалдастыру бірлестіктері шеңберіндегі ынтымақтастығы // ҚР заңнама институты хабаршысы. – 2013. – №4, 86-91-б.
  7. «Княжества Силенд» халықаралық-құқықтық мәртебесін анықтау проблемасына // Құқық және мемлекет. № 2(59) 2013. – 71-77-б.
  8. Жаһандандыру шарттарында заңдық білім берудегі халықаралық құқықтың жаңа рөлі // Құқық және мемлекет. № 2(63) 2014. – 15-20-б.
  9. Еуропалық Одақ тәжірибесіндегі адам құқықтары бойынша пропорционалдық қағидаты және жұмыс орнында дінге сену еркіндігі// Құқық және мемлекет. № 4 (65) 2014. – 17-22-б. 10. заң шығару саласындағы сарапшылардың 2-ші азия симпозиумы // Құқық және мемлекет. № 2 (67) 2015. – 97-99-б.

ТМД Экономикалық соты жанындағы Ғылыми-сбағаттық кеңес мүшесі.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының жанындағы Ғылыми-сабағаттық кеңес мүшесі.

Ф. Джессопатындағы кубокке Халықаралық ойындық сот процестеріне қатысу бойынша КАЗГЮУ Университеті командасының жаттықтырушысы. Wrocław Review of Law, Administration and Economics рецензенті.

«Құқық және мемлекет» журналының рецензенті.