CSI – INTELLIGENCE

Регистрация/Registration:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNn2BVmJZHinpxi4WCrMmlPkiNM2pGxYvJZDQhcVcq7aQ5Q/viewform?usp=sf_link

KAZGUU BUSINESS CLUB “ACHIEVE” – бұладамдыкәсіпкерліккебаулайтынстуденттікұйым. Ұйымаясында мастер-класстар, кәсіпиегерлерініңтренингтеріжоспарланған. Бастымақсат-адамғаіскерлікқасиеттердідәріптейотырыплидерліккеұмтылту.

@kazguu_business_club
https://www.instagram.com/kazguu_business_club/?hl=ru