CSI – INTELLIGENCE
Регистрация/Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbNn2BVmJZHinpxi4WCrMmlPkiNM2pGxYvJZDQhcVcq7aQ5Q/viewform?usp=sf_link

KITS Podcast ұйымы- бұл, ең алдымен, команда. Подкаст жасайтын команда!
Біз шынымен де әлеммен бірдей толқынға ие болып, энтузиазымына толы, әлі де сүйікті заттарымен айналысуды жалғастырғысы келетін студенттерге назар аударамыз.

KITS-пен бірге сен көптеген күшті адамдармен танысып, әңгімелесетін боласын, өзіннің soft және hard дағдыларынды дамытып, уақытынды қызықты өткізе аласын! Біздің шеңберімізде сен өзін үшін орын және шығармашылық үшін еркіндік табасын.

Instagram: @kits_podcast
Telegram: KITS Podcast https://www.instagram.com/kits_podcast/?hl=ru