M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti-нің Стратегиялық жоспар 2021-2023