В042 – Журналистика және репортерлік іс ББ тобы бойынша шығармашылық емтихандарды тапсыру

 

Шығармашылық емтихандарға ТІРКЕЛУ
Шығармашылық емтихан тапсыруға ӨТІНІШ
Апелляцияға ӨТІНІШ
Шығармашылық емтихандарға тіркелу үшін ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
Кеңес беру және шығармашылық емтихандардың КЕСТЕСІ
Шығармашылық емтихандарды өткізу БАҒДАРЛАМАСЫ
ДАЙЫНДЫҚ ҮШІН ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР
Онлайн форматта шығармашылық емтихан тапсыру бойынша НҰСҚАУЛЫҚ
Онлайн форматта шығармашылық емтихан тапсыру бойынша БЕЙНЕ НҰСҚАУЛЫҚ
Портфолионы Google-дискіге жүктеу жөніндегі НҰСҚАУЛЫҚ